การถอนเงินสดกู้ฉุกเฉิน


การถอนเงินสดกู้ฉุกเฉินทำได้ 3 วิธี

  1. ทางตู้ ATM
  2. ทางโทรศัพท์
  3. ทางอินเตอร์เน็ต

แต่ในที่นี้จะกล่าว 2 วิธีดังนี้

**ทางตู้ ATM**

(ต้องมีบัตร ATM ธนาคารกรุงศรีฯมาก่อนทำสัญญากู้ฉุกเฉิน และไม่มีการเปลี่ยนบัตรหลังจากทำสัญญากู้)

1. สอบถามยอดเงินกู้ เพื่อที่จะได้รู้ว่าท่านสมาชิกมียอดเงินกู้ และเงินเหลือกู้ได้เท่าไหร่ ทำได้ดังนี้

1.1 สอดบัตร ATM แล้วกดรหัสบัตร จากนั้นเลือกรายการ "เปลี่ยนรหัส/อื่นๆ"
1.2 เลือกรายการ "สหกรณ์ออมทรัพย์"
1.3 เลือกรายการ "ถามยอดเงินกู้สหกรณ์"
1.4 หน้าจอจะบอกยอดเงินกู้ และยอดคงเหลือกู้ได้ เช่น ยอดเงินกู้มี 50,000 แต่เงินคงเหลือกู้ได้ 50,000 จากนั้นเลือกว่าจะทำรายการต่อหรือไม่ ก็ให้เลือกว่า "ต้องการ" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการขอกู้

2. การขอกู้
2.1 เลือกรายการ "เปลี่ยนรหัส/อื่นๆ"
2.2 เลือกรายการ "สหกรณ์ออมทรัพย์"
2.3 เลือกรายการ "ขอกู้เงิน"
2.4 เลือกรายการ "ออมทรัพย์"
2.5 กดจำนวนเงินที่ต้องการเพื่อให้เงินเข้าบัญชี เช่น 20,000 (หมายความว่าเงินคงเหลือที่กู้ได้มี 50,000 แต่จะกดใช้แค่ 20,000 เงินคงเหลือกู้ได้ของท่านจะเหลือ 30,000 สหกรณ์จะทำการคำนวณดอกเบี้ยในจำนวนที่ขอกู้) จากนั้นกด "ถูกต้อง" (เครื่อง ATM จะทำรายการสลิบให้ท่านเป็นการบอกว่าเงินเข้าบัญชีเท่าไหร่เสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่)
2.6 กดรายการ "ต้องการ" เพื่อถอนเงินสด หรือ ไม่ต้องการถอนเงินสดในเวลานี้ก็กด "ไม่ต้องการ"

3. ถอนเงินสด
3.1 เมื่อกดรายการ "ต้องการ" ในขั้นตอนที่ 2.6 แล้ว เงินจะเพิ่มในบัญชีของท่านทันที สามารถทำการถอนเงินสดได้ตามปกติ โดยเลือกรายการ "ถอนเงินสด" หรือท่านสามารถนำบัตร ATM ไปถอนเงินสดกับธนาคารอื่นๆได้เช่นกัน

**ทางโทรศัพท์**

ขั้นตอนการสอบถามยอดเงินกู้

1. กดหมายเลข 1572
2. กด 1 ทำธุรกรรมด้านการเงิน
3. กดหมายเลขหน้าบัตร ATM/Visa Electron(14หลัก) กด # รหัส ATM 4 หลัก แล้วกด #
เช่น 60058946724696#9999#

4. กด 4 สหกรณ์ออมทรัพย์
5. กด 1 สอบถามยอดเงินกู้สหกรณ์
6. ระบบจะบอกยอดเงินกู้ให้ท่าน (เสร็จสิ้นการสอบถามยอดเงินกู้)

ขั้นตอนนำยอดวงเงินกู้เข้าบัญชีของท่าน
1. กดหมายเลข 1572
2. กด 1 ทำธุรกรรมด้านการเงิน
3. กดหมายเลขหน้าบัตร ATM/Visa Electron(14หลัก) กด # รหัส ATM 4 หลัก แล้วกด # เช่น 60058946724696#9999#
4. กด 4 สหกรณ์ออมทรัพย์
5. กด 6 ถอนเงินฝากบัญชีสหกรณ์ ขั้นตอนนี้เงินจะเข้าบัญชีท่าน
6. ทำตามคำแนะนำของระบบ เมื่อทำรายการเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งหมายเลขอ้างอิงในการทำรายการเราอาจจะจดเก็บไว้ เพื่อเป็นหลักฐาน
7. ถอนเงินสดทางตู้ ATM ได้เลย


**ทางอินเตอร์เน็ต**


(https://www.krungsrionline.com/cgi-bin/bvisapi.dll/krungsri_ib/enrollment/how_to_enroll_display_thai.jsp)