[กระดานสนทนา]

เข้าระบบ
ตอบกระทู้
 หัวข้อกระทู้ :สอบถามการนำหลักทรัพย์ค้.. 2014-09-05 00:25:43 
สุธี สุทธิญาณ

บุคคลทั่วไป
หัวข้อกระทู้ :สอบถามการนำหลักทรัพย์ค้ำเงินกู้

อยากทราบว่า  เราสามารถนำหลักทรัพย์ ต่างจังหวัดไปค้ำเงินกู้ได้หรือเปล่า

และหลักทรัพย์เป็นชื่อคู่สมรส 

แทนการค้ำโดยใช้บุคคล

IP Logged
อ้างอิงกระทู้
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:สอบถามการนำหลักทรัพย.. 2018-10-12 20:21:35 
rajput17
JOINED: 2018-10-12 13:17:30
ตอบกระทู้: 4
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:สอบถามการนำหลักทรัพย์ค้ำเงินกู้

Completing a mortgage application can be an intimidating task, especially if the borrower is uncertain what information would be needed. Here are some key factors that lenders consider during the application process: Credit Report. As a borrower, it is important to obtain credit reports from each of the three major credit bureaus, and examine them carefully. Incorrect information can cause higher rates, or keep the borrower from getting a mortgage altogether. It's estimated that over forty percent of all credit reports contain errors. Any discrepancies need to be corrected as quickly as possible. Credit Standing. Carry low credit card balances, or pay them off, along with any other outstanding bills before applying for the mortgage. Credit Accounts. The amount of a borrower ' s tài khoản tài khoản có thể làm gì khi ứng dụng cho một tài khoản. Détay khi đóng tài khoản hiện thời hoặc ứng dụng cho người mới. Down Payments. The more money a borrower can afford to pay up front, the more likely they are to be approved. It also makes for a lower loan. Of course, borrowers with an excellent credit history are likely to be approved regardless of how much money they can afford to put down. For those with less than perfect credit, the amount of down payment made the difference between approval and rejection. Income. Look for steady sources of income, so avoid changing jobs or quitting right before submitting a mortgage application. Interest Rates. Loans are not approved or denied based on interest rates, but they do help you to pay monthly payments. Interest rates also change while lending is reviewed and processed by the lender. Therefore, if the borrower thinks the interest rates rise, they may consider paying a "lock-in" fee in order to guarantee a favorable rate. Available Funds. Along with a good down payment, borrowers should have funds set aside to cover closing costs, and (if necessary) pay for points. Avoid major purchases that would deplete any available funds prior to purchasing a new home. Price Ranges. In order for a borrower to get an idea of ​​how much they can afford monthly, it is important to figure out their debt-to-income ratio. Lenders are unlikely to approve the mortgage for a house the borrower can not afford. The Lender. Diligence is an asset, and every lending institution is different. Learn the reputation and history of the lender, and find out how many mortgage applications they approve, as well as how many they deny. Nếu lender denies% of the borrowers who apply, it's not a good sign.

IP Logged
อ้างอิงกระทู้
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:สอบถามการนำหลักทรัพย.. 2018-11-05 21:48:26 
rajput17
JOINED: 2018-10-12 13:17:30
ตอบกระทู้: 4
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:สอบถามการนำหลักทรัพย์ค้ำเงินกู้

[url=http://www.saviourconsultant.com/study-in-australia.php]  STUDY IN AUSTRALIA [/url]

STUDY IN AUSTRALIA

IP Logged
อ้างอิงกระทู้
ตอบกระทู้
หน้า #